نقشه سایت
شرکت کالوپ از شما دعوت می نماید تا از غرفه این شرکت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز،پالایش و پتروشیمی تهران از تاریخ   16/02/1396لغایت  19/02/1396 واقع درسالن 10-11 شماره 229، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران بازدید فرمایید